OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
00:27, 23 lipca 2024 r. 
Sławy, Sławosza, Żelisławy
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > STAROSTWO

STAROSTWO
PROJEKT ASI

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI – PROJEKT ASI

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT. W ramach zadania Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykonane zostaną: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 0021, 0022, 0023 i 0024, położonych w jednostce ewidencyjnej Łomianki - miasto oraz dla obrębów Jawczyce, Konotopa i Mory, położonych w jednostce ewidencyjnej Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski, a także dostosowanie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej do obowiązujących przepisów prawa, przekształcenie do postaci cyfrowej dokumentów stanowiących podstawę wpisów EGiB, kalibracja obrazów rastrowych, publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych oraz opracowanie metadanych.”

 

 


 

 

więcej
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook