OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
18:10, 18 maja 2022 r. 
Alicji, Edwina, Eryka
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Oświata

Oświata
Oświata

Bazę oświatową powiatu tworzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, obejmujące różne typy szkół, oraz szkolnictwo wyższe, które jest reprezentowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

Księża swoją działalność duszpasterską na ziemi ożarowskiej prowadzą już ponad 80 lat. Kolejną placówką jest utworzony w Łomiankach Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także filia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Błoniu.

Wieloletnią tradycją nauczania może pochwalić się może Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Znany na całym świecie Ośrodek, założony w 1922 roku przez niewidomą hrabiankę Różę Czacką, corocznie przygotowuje do samodzielnego życia około 300 niewidomych.

W Lesznie istnieje natomiast Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. płk. J. Strzałkowskiego. Jest jedyną tego typu placówką w Powiecie Warszawskim Zachodnim i jedną z największych na Mazowszu. Zgodnie ze statutem prowadzony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do których zalicza się autyzm, niepełnosprawność ruchową, niedosłuch i niedowład. Ośrodek położony jest na granicy Kampinoskiego Parku Narodowego, co nadaje mu niepowtarzalny charakter. Otaczająca przyroda bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie wychowanków i sprzyja procesowi dydaktycznemu. Na co dzień lesznowski Ośrodek kształci podopiecznych na wszystkich poziomach szkolnictwa specjalnego. Składa się z czterech typów szkół: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W czerwcu 2009 r. świętowano w Ośrodku otwarcie nowego skrzydła szkoły o pow. 1200 m2. Zlokalizowano tam nowoczesną halę sportową, siłownię, zaplecze do fizykoterapii, a także sześć dodatkowych sal dydaktycznych. Oprócz edukacji w placówce prowadzona jest szeroko rozumiana rehabilitacja ruchowa, masaż leczniczy i hipoterapia. SOSW w Lesznie jest ośrodkiem, w którym dzieci mieszkają, kształcą się, wypoczywają wspólnie z kadrą pedagogiczną, dzielą pasje takie jak taniec, śpiew, sztuki plastyczne, jeździectwo, pływanie, narciarstwo i inne sporty. Wspólnie pracują rozbudowując ośrodek.

 Wykaz niepublicznych placówek oświaty pozaszkolnej wpisanych do ewidencji PWZ
 Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych oraz ewidencjonowanych przez Powiat Warszawski Zachodni
 Uchwała nr XIV/128/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook