OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:00, 19 maja 2024 r. 
Celestyny, Iwony, Piotra
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn – szkolenie Genderowe

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 13.09, 22.09 i 27.09.2011r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn – szkolenie Genderowe. W szkoleniu wzięło udział łącznie 58 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu sporządzania umów cywilno – prawnych

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 27.06 i 27.09.2011. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie z zakresu sporządzania umów cywilno - prawnych. W szkoleniu wzięło udział łącznie 37 osób.

więcej
Szkolenie ze źródeł prawa – pojęcie i klasyfikacja (źródła prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego i wewnętrznego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 20.09.2011r. w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się szkolenie z ze źródeł prawa – pojęcie i klasyfikacja (źródła prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego i wewnętrznego. W szkoleniu wzięło udział łącznie 28 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu zasad tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez JST

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 29-30.08 i 14-16.09.2011r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z zakresu zasad tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez JST. W szkoleniu wzięło udział łącznie 29 osób.

więcej
Szkolenie z postępowania administracyjnego w administracji dot. zobowiązań niepieniężnych

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 12-13.09.2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z postępowania administracyjnego w administracji dot. zobowiązań niepieniężnych. W szkoleniu wzięło udział łącznie 11 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 05-07.09.2011r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji. W szkoleniu wzięło udział łącznie 18 osób.

więcej
Doradztwo w zakresie dobrych praktyk

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego odbył się cykl 8 spotkań: „Doradztwo w zakresie dobrych praktyk z uwzględnieniem tematyki UE”, w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich i Starostwa PWZ.

więcej
„Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego”

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” odbyły się studia podyplomowe „Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego”, w których uczestniczyło 25 osób. Zajęcia odbywały się w systemie sobotnio – niedzielnym. Pierwsze zajęcia odbyły się w dn. 16-17.10.2010 r., a ostatnie 28-29.05.2011 r.

więcej
Szkolenie z ogłaszania aktów prawnych oraz zbiorów przepisów gminnych i prawa miejscowego w formie elektronicznej (warsztaty)

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 28-29.06.2011r. w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się Szkolenie z ogłaszania aktów prawnych oraz zbiorów przepisów gminnych i prawa miejscowego w formie elektronicznej (warsztaty). W szkoleniu wzięło udział łącznie 11 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu ISO – zarządzanie istniejącym systemem

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 15-16.06.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu ISO – zarządzanie istniejącym systemem. W szkoleniu wzięło udział łącznie 10 osób.

więcej
Szkolenie komputerowe Microsoft Office Word

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 16-18.05 i 30,05 – 01.06.2011r. w karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie komputerowe Microsoft Office Word. W szkoleniu wzięło udział łącznie 25 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 06-07.06.2011 r. i 13-14.06.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Łomiankach odbyło się szkolenie z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W szkoleniu wzięło udział łącznie 23 osoby.

więcej
Szkolenie z zakresu ISO – przygotowanie do wdrożenia

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 01-03.06.2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu ISO – przygotowanie do wdrożenia. W szkoleniu wzięło udział łącznie 15 osób.

więcej
Szkolenie z opłaty skarbowej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 19.05.2011 r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z opłaty skarbowej. W szkoleniu wzięło udział łącznie 22 osoby.

więcej
Szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 16-17.02 i 17-18.05.2011r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie z gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych. W szkoleniu wzięło udział łącznie 38 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu kontroli zarządczej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 16.05.2011 r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie z zakresu kontroli zarządczej. W szkoleniu wzięło udział łącznie 20 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 11-13.04 i 9-11.05.2011r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. W szkoleniu wzięło udział łącznie 21 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu ustawa o własności lokali

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 12.05.2011 r. w Urzędzie Gminy w Kampinosie odbyło się szkolenie z zakresu ustawa o własności lokali. W szkoleniu wzięło udział łącznie 11 osób.

więcej
Szkolenie z prawa ruchu drogowego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 06-06.05.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z prawa ruchu drogowego. W szkoleniu wzięło udział łącznie 15 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 05.05.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska. W szkoleniu wzięło udział łącznie 19 osób.

więcej
Szkolenie ze stosowania instrukcji kancelaryjnej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 19.04.2011r. w Starostwie Powiatowym i 20.04.2011r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie ze stosowania instrukcji kancelaryjnej. W szkoleniu wzięło udział łącznie 41 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 04-05.04.2011 r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z zakresu ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W szkoleniu wzięło udział łącznie 18 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu ustawy o systemie oświaty

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 14.04.2011r.w Urzędzie Miejskim w Łomiankach odbyło się szkolenie z zakresu ustawy o systemie oświaty. W szkoleniu wzięło udział łącznie 14 osób.

więcej
Szkolenie z rozliczania projektów dofinansowanych z UE

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 16-18.03.2011r. i 30.03 – 01.04.2011 r. w Urzędzie Gminy w Kampinosie i w drugim terminie w Starostwie PWZ odbyło się szkolenie z rozliczania projektów dofinansowanych z UE. W szkoleniu wzięło udział łącznie 18 osób.

więcej
Szkolenie komputerowe Microsoft Office Excel

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 31-02.02, 07-09.02, 21-23.02, 07-09.03 i 21-23.03.2011r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie komputerowe Microsoft Office Excel. W szkoleniu wzięło udział łącznie 54 osoby.

więcej
Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w JST

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 08.03.2011r. i 22.03.2011r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w JST. W szkoleniu wzięło udział łącznie 33 osoby.

więcej
Szkolenie z zakresu ordynacji podatkowej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 02.03.2011 r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z zakresu ordynacji podatkowej. W szkoleniu wzięło udział łącznie 22 osoby.

więcej
Szkolenie z zakresu pełnomocnictwa oraz poświadczania dokumentów

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 15.06.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z zakresu pełnomocnictwa oraz poświadczania dokumentów. W szkoleniu wzięło udział łącznie 22 osoby.

więcej
Szkolenie z zakresu umów o roboty budowlane i prace projektowe

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 21-22.02.2011 r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z zakresu umów o roboty budowlane i prace projektowe. W szkoleniu wzięło udział łącznie 19 osób.

więcej
Szkolenie z obsługi programu Płatnik

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 09 – 11.02.2011r. w Urzędzie Gminy w Kampinosie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik. W szkoleniu wzięło udział łącznie 11 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 10-11.02.2011r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych. W szkoleniu wzięło udział łącznie 17 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu dyscypliny finansów publicznych oraz kara za jej naruszenie

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 01.02.02.2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu dyscypliny finansów publicznych i kara za jej naruszenie. W szkoleniu wzięło udział łącznie 16 osób.

więcej
Szkolenie z informacji publicznej - prawne aspekty dostępu

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 19-20.01.2011 i 16 – 17.02.2011r. r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się szkolenie z informacji publicznej - prawne aspekty dostępu. W szkoleniu wzięło udział łącznie 24 osób.

więcej
Szkolenie z archiwizacji dokumentów

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn.14.12.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z archiwizacji dokumentów. W szkoleniu wzięło udział 15 osób.

więcej
Szkolenie z kontroli i audytu w urzędzie

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn.8-9.12.2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z kontroli i audytu w urzędzie. W szkoleniu wzięło udział 16 osób.

więcej
Szkolenie z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 22-24.11.2010r. w Starostwie PWZ w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W szkoleniu wzięło udział 12 osób.

więcej
Szkolenie z prawa pracy w administracji publicznej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 8-9.11.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z prawa pracy w administracji publicznej. Uczestniczyło w nim 17 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu ustawy o finansach publicznych

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 20-22.10.2010r. w Łomiankach odbyło się szkolenie z zakresu ustawy o finansach publicznych. W szkoleniu wzięło udział łącznie 12 osób.

więcej
Szkolenie: Sztuka efektywnego komunikowania się z pracownikami

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” odbyło się szkolenie ze sztuki efektywnego komunikowania się ze współpracownikami z naciskiem na konstruktywną informację zwrotną. Odbyło się ono w dn. 13-15.10.2010 r. w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym w Łomiankach.

więcej
Szkolenie z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” rozpoczyna się szkolenie z KPA. Zaplanowane jest ono w kilku terminach:03-05.11.2010,17-19.11.2010,29.11-01.12.2010,23-25.02.2011, 09-11.03.2011, 30.03 - 01.04.2011, 25-27.05.2011 r. Będzie w nim uczestniczyło ok. 138 osób podzielonych na 6 grup szkoleniowych. Wszystkie spotkania odbędą się w Karczmie na Piwnej w Jawczycach.

więcej
Szkolenie ze zjawiska stresu i metod przeciwdziałania (z elementami relaksacji)

W miesiącu wrześniu 2010r. w ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” rozpoczął się cykl szkleń ze zjawiska stresu i metod przeciwdziałania (z elementami relaksacji)

więcej
Szkolenie z podstaw prawa cywilnego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 8-10 i 22-24.09.2010r. w Starostwie PWZ w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z podstaw prawa cywilnego. W szkoleniu wzięło udział łącznie 47 osób.

więcej
Szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania czasem pracy

W dniach 29-30.08.2010r., odbyło się dwudniowe szkolenie pt. „Efektywne zarządzanie czasem pracy”. Następny i ostatni zarazem termin tego szkolenia to 21 – 22.10.2010r. Szkolenie przeprowadzone było w Urzędzie Gminy w Błoniu, uczestniczyło w nim 17 osób.

więcej
Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie

W dniach 28-30.08.2010r. i 13-15.09.2010r. odbyło się trzydniowe szkolenie pt. „Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie”. W szkoleniu uczestniczyło 22 osób, podczas szkolenia uczestnicy nabywali umiejętności na temat zarządzania pracownikami.

więcej
Szkolenie z zakresu technik autoprezentacji i wystąpień publicznych

Szkolenie z zakresu technik autoprezentacji i wystąpień publicznych odbyło się w dwóch terminach: 25-27.08.2010r. oraz 07-09.09.2010r. w położonej w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego Agrokulturze Korfowe. W szkoleniu wzięło udział 19 pracowników kadry kierowniczej Starostwa PWZ i urzędów gmin uczestniczących w projekcie.

więcej
Szkolenie z zakresu Komunikacji wewnętrznej w urzędzie z zastosowaniem metod PR

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” rozpoczyna się szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej w urzędzie z zastosowaniem metod PR.

więcej
Szkolenie z zakresu trudnych rozmów z pracownikami

W dn. 24-25.06 i 01-02.07.2010r. w dwudniowym szkoleniu uczestniczyło 25 osób. Byli to członkowie kadry kierowniczej urzędów. Miejscem szkolenia była sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Kampinosie.

więcej
Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie

Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie odbyło się w kilku terminach: 1-2.06.2010, 07-08.06.2010,14-15.06.2010, 21-22.06.2010, 28-29.06.2010. Uczestniczyło w nim 71 pracowników z partnerskich urzędów tj.: Błonia, Kampinosu, Leszna, Łomianek, Ożarowa Mazowieckiego i Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup szkoleniowych. Wszystkie spotkania odbywały się w sali szkoleniowej restauracji „KARCZMA NA PIWNEJ” w Jawczycach.

więcej
Szkolenie z zakresu skutecznej komunikacji z klientem urzędu w kontakcie bezpośrednim oraz za pośrednictwem telefonu lub Internetu

Trzydniowe szkolenie z zakresu skutecznej komunikacji z klientem urzędu w kontakcie bezpośrednim oraz za pośrednictwem telefonu lub Internetu odbyło się w dwóch terminach: 16-18.06 i 23-25.06.2010r. Tym razem szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa PWZ w Ożarowie Mazowieckim. Partnerzy dysponują wystarczającym zapleczem technicznym dlatego większość szkoleń przewidziana w projekcie będzie obywać się w siedzibach urzędów gmin: Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki i Ożarów Mazowiecki oraz w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W szkoleniu uczestniczyło 29 pracowników, którzy zostali podzieleni na 2 grupy.

więcej
Szkolenie z zakresu przełamywania stereotypów w zakresie samodoskonalenia

Szkolenie z zakresu samodoskonalenia w celu przełamywania stereotypów odbyło się w dwóch terminach: 01-02.06 i 09-10.06.2010r. W szkoleniu uczestniczyło 25 pracowników, którzy zostali podzieleni na 2 grupy szkoleniowe. Wszystkie spotkania odbywały się w sali szkoleniowej restauracji „KARCZMA NA PIWNEJ” w Jawczycach.

więcej
Szkolenie z zakresu motywowania pracowników

Szkolenie z zakresu motywowania pracowników odbyło się w dn. 09-11.VI. 2010 r. W szkoleniu uczestniczyło 16 osób. Byli to członkowie kadry kierowniczej urzędów. Tym razem uczestnicy spędzili trzy dni szkoleniowe w Agrokulturze „KORFOWE” w Korfowym.

więcej
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook