OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:13, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
„Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego”

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” odbyły się studia podyplomowe „Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego”, w których uczestniczyło 25 osób. Zajęcia odbywały się w systemie sobotnio – niedzielnym. Pierwsze zajęcia odbyły się w dn. 16-17.10.2010 r., a ostatnie 28-29.05.2011 r.

Wszyscy uczestnicy studiów napisali prace dyplomowe i złożyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Program studiów:

 1. Wykład inauguracyjny
 2. "Samorząd terytorialny w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej"
 3. Zarządzanie menedżerskie
 4. Globalizacja gospodarki a rozwój lokalny i regionalny
 5. Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 6. Ekonomika gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 7. Zarządzanie strategiczne - instrumenty, realizacja , ocena
 8. Zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego
 9. Analiza kosztów i korzyści w gospodarce samorządu terytorialnego
 10. Zarządzanie nieruchomościami
 11. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Programowanie pomocy z Funduszy UE.
 12. Zarządzanie projektami współfinansowanymi funduszami UE
 13. Zarządzanie gospodarka komunalną
 14. Źródła finansowania inwestycji samorządu terytorialnego
 15. Rewitalizacja obszarów problemowych
 16. Polityka społeczna. Zarządzanie usługami społecznymi.
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym. Kierowanie czasem menedżera gminy.
 18. Planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego
 19. Prawo miejscowe
 20. Prawo budżetowe i finansowe
 21. Kategorie i podział zadań publicznych. Źródła finansowania zadań publicznych
 22. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
 23. Seminarium dyplomowe

Za organizację i przeprowadzenie studiów odpowiedzialna Szkoła Główna Handlowa z Warszawy.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook