OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:15, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu ISO – zarządzanie istniejącym systemem

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 15-16.06.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu ISO – zarządzanie istniejącym systemem. W szkoleniu wzięło udział łącznie 10 osób.

Program szkolenia:

 1. Wdrażanie systemu:
  • audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja procesów)
  • raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy, wstępna lista dokumentacji SZJ wymaganej w firmie)
  • harmonogram prac wdrożeniowych
 2. Dokumentowanie SZJ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):
  • stworzenie struktury organizacyjnej i opisanie zakresu obowiązków
  • identyfikacja i opisanie (mapowanie) procesów zarządzających, głównych i wspomagających
  • zdefiniowanie polityki jakości i celów jakościowych dla organizacji
  • opracowanie Księgi Jakości, procedur, instrukcji i kart
  • weryfikacja opracowanej dokumentacji
 3. Audyt wewnętrzny:
  • opracowanie planu audytów wewnętrznych
  • przygotowanie i przeprowadzenie audytu
  • wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook