OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:19, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 16-17.02 i 17-18.05.2011r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie z gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych. W szkoleniu wzięło udział łącznie 38 osób.

Program szkolenia:

 1. Umowa najmu i utrzymanie zasobów
  • Zawarcie umowy najmu
  • Wykonywanie umowy najmu w praktyce
  • Naprawy i remonty lokali
  • Kaucja
  • Umowa o ulepszenia lokali
  • Rozliczenia z najemcami
 2. Kształtowanie czynszów, wypowiedzenie, eksmisja, pomieszczenie tymczasowe
  • Zasada wolnych czynszów w praktyce
  • Opłaty niezależne od właściciela
  • Wypowiedzenie umowy najmu po nowelizacji
  • Eksmisja - praktyka a przepisy
  • Pomieszczenie tymczasowe
 3. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
  • Zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji
  • Rekultywacja gruntów
 4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
  • Uzgodnienie projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 5. Ustawa o ochronie przyrody
  • Zezwolenie na usunięcie drzew
  • Formy ochrony przyrody
 6. Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • Oceny oddziaływania na środowisko

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook