OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:20, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu kontroli zarządczej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 16.05.2011 r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie z zakresu kontroli zarządczej. W szkoleniu wzięło udział łącznie 20 osób.

Program szkolenia:

 1. Kontrola zarządcza - wprowadzenie
  • Co to jest kontrola zarządcza? – podstawowe definicje i pojęcia
  • Podstawy prawne i wytyczne,
  • Cele kontroli zarządczej,
  • Standardy kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów – Komunikat nr 23
   • Środowisko wewnętrzne,
   • Cele i zarządzanie ryzykiem,
   • Mechanizmy kontroli,
   • Informacja i komunikacja.
 2. Budowa skutecznego systemu kontroli zarządczej
  • Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w praktyce – warsztaty
   • określanie celów, zadań i podzadań,
   • definiowanie mierników,
  • Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna w jednostce
  • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
 3. Rola komórki audytu wewnętrznego w procesie kontroli zarządczej
  • Realizacja audytów planowych – przegląd technik audytowych,
  • przykłady przeprowadzenia testów zgodności i wiarygodności,
  • Czynności doradcze – w jaki czynności powinien angażować się audytor?
  • Rola audytu i kontroli wewnętrznej w kontroli zarządczej
 4. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
  • Podstawowe elementy systemu,
  • Rola i obowiązki uczestników systemu,
  • Dokumentowanie systemu monitoringu,
  • System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
 5. Zarządzanie ryzykiem - kluczowy element kontroli zarządczej
  • Zarządzanie ryzykiem– podstawowe zasady,
  • Identyfikacja ryzyka – warsztaty,
  • Analiza ryzyka,
  • Reakcja na ryzyko – budowa i wdrożenie systemu.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook