OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:21, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 11-13.04 i 9-11.05.2011r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. W szkoleniu wzięło udział łącznie 21 osób.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematu w kontekście nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008r;
  2. Najważniejsze elementy otoczenia prawnego dla przedsięwzięcia wykonanego w trybie ppp zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008;
  3. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
  4. Analiza trybu wdrażania przedsięwzięcia – najważniejsze wymogi ustawy;
  5. Kiedy koncesja, a kiedy prawo Zamówień publicznych ;
  6. Organizacja procesu przetargowego;
  7. Produkty rynków finansowych przydatne dla przedsięwzięcia;
  8. Analiza przykładowych przedsięwzięć;
  9. Koncesja na przykładzie (rys historyczny);
  10. Organizacja procesu PPP przez Zamawiającego;

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook