OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:41, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie ze stosowania instrukcji kancelaryjnej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 19.04.2011r. w Starostwie Powiatowym i 20.04.2011r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie ze stosowania instrukcji kancelaryjnej. W szkoleniu wzięło udział łącznie 41 osób.

Program szkolenia:

 1. Omówienie roli instrukcji kancelaryjnej, a szczególnie jednolitego rzeczowego wykazu akt w obiegu i tworzeniu dokumentacji.
 2. Przyjmowanie i obieg korespondencji. Ewidencjonowanie wpływów w dzienniku korespondencji.
 3. Charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.
 4. Wykaz akt jako jednolita rzeczowa kwalifikacja akt.
 5. Tworzenie dokumentacji na stanowiskach pracy
 6. Praktyczne korzystanie z jednolitego wykazu akt - ćwiczenia:
 7. Metody porządkowania akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 8. Sporządzanie szczegółowych wyciągów z wykazu akt dla poszczególnych stanowisk pracy, komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych- przykłady.
 9. Zasady korespondencji urzędowej - redagowanie pism urzędowych.
 10. Przygotowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego
 11. Omówienie przykładów wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów i związane z tym utrudnienia wynikające z uchybień i nieprawidłowości w stosowaniu instrukcji kancelaryjnej, a szczególnie rzeczowego wykazu akt.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook