OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:43, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z rozliczania projektów dofinansowanych z UE

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 16-18.03.2011r. i 30.03 – 01.04.2011 r. w Urzędzie Gminy w Kampinosie i w drugim terminie w Starostwie PWZ odbyło się szkolenie z rozliczania projektów dofinansowanych z UE. W szkoleniu wzięło udział łącznie 18 osób.

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawa regulujące udzielanie i rozliczanie dotacji.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 3. Sposób i forma rozliczania udzielonych dotacji:
  • Kontrola i monitoring wykorzystania dotacji,
  • Zgodność wydatków z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacje.
 4. Terminowość realizacji.
 5. Metody przeprowadzania kontroli.
 6. Monitorowanie wykonywanie zadań.
 7. Rozliczanie dotacji
  • Sprawozdania z realizacji dotacji,
  • Weryfikacja sprawozdań
  • Ewidencja księgowa.
 8. Zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
  • Terminy rozliczeń
  • Ustalenie wielkości kwoty podlegającej zwrotowi.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook