OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:45, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w JST

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 08.03.2011r. i 22.03.2011r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w JST. W szkoleniu wzięło udział łącznie 33 osoby.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych
  • Czym są dane osobowe?
  • Co to jest zbiór danych?
  • Czym jest przetwarzanie danych?
  • Administrator danych osobowych
  • Administrator bezpieczeństwa informacji
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • System informatyczny
 2. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Podstawowe akty wykonawcze do ustawy.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • Kiedy można przetwarzać dane osobowe?
  • Jakie mamy obowiązki, gdy przetwarzamy dane?
  • Jakich danych osobowych nie można przetwarzać?
  • Udostępnianie danych osobowych?
  • Szczególne kategorie danych osobowych,
  • Prawa osobowe, której dane dotyczą,
  • Przekazywanie danych osobowych za granicę,
  • Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 4. Główne obowiązki administratora danych osobowych
 5. Rejestracja zbiorów danych osobowych:
  • Kiedy i gdzie mamy obowiązek zarejestrować zbiór danych?
  • Jak powinno wyglądać zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji?
 6. Metody zabezpieczania danych osobowych:
  • Do czego jesteśmy zobowiązani?
  • Wymagania formalne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych,
  • Wymagania techniczne związane z ochroną danych osobowych.
 7. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie przepisów o ochronie informacji.
 8. Nadzór nad ochroną danych osobowych. Prawo obywatela do ochrony swoich danych osobowych.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook