OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:01, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu umów o roboty budowlane i prace projektowe

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 21-22.02.2011 r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z zakresu umów o roboty budowlane i prace projektowe. W szkoleniu wzięło udział łącznie 19 osób.

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia wstępne:
  1. Zawieranie umowy
  2. Forma umowy i konsekwencje jej nie dotrzymania
  3. Ograniczenie swobody kontraktowania
  4. Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym,
  5. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
  6. Elementy formalne umowy (oznaczenie stron, pełnomocnicy, prokurenci)
  7. Klauzule dodatkowe
 2. Umowa o prace projektowe:
  1. Umowa o prace projektowe jako umowa o dzieło
  2. Zakres obowiązków projektanta
  3. Prawa autorskie
  4. Odpowiedzialność projektanta
  5. Odmienność regulacji rękojmi w przypadku projektu
  6. Nadzór autorski jako element umowy o prace projektowe.
 3. Umowa o roboty budowlane:
  1. Umowa o roboty budowlane jako umowa mieszana
  2. Obowiązki inwestora i wykonawcy
  3. Odbiór przejściowy, końcowy i ostateczny
  4. Wynagrodzenie
  5. Odpowiedzialność stron za nienależyte wykonanie umowy
  6. Instrumenty zabezpieczające należyte wykonanie umowy
  7. Odpowiedzialność wykonawcy
  8. Umowa o nadzór inwestorski jako wykonanie obowiązku inwestora w zakresie zapewnienia tego nadzoru.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook