OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:02, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z obsługi programu Płatnik

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 09 – 11.02.2011r. w Urzędzie Gminy w Kampinosie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik. W szkoleniu wzięło udział łącznie 11 osób.

Program szkolenia:

 1. Uruchomienie programu.
 2. Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników.
 3. Zgłoszenie płatnika - druki ZPA, ZAA, ZBA.
 4. Konfiguracja metody przekazu dokumentów.
 5. Tworzenie zestawów dokumentów do wysłania.
 6. Potwierdzanie wysłania zestawu dokumentów.
 7. Wprowadzanie danych ubezpieczonych.
 8. Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego - druki ZUA, ZZA, ZCZA.
 9. Ustawienie parametr konfiguracyjnych programu - okres rozliczeniowy, kwota przeciętnego wynagrodzenia chorobowego.
 10. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych z dokumentów zgłoszeniowych.
 11. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych z dokumentów rozliczeniowych z innego miesiąca.
 12. Korekty dokumentów zgłoszeniowych.
 13. Korekty dokumentów rozliczeniowych.
 14. Tworzenie dokumentów płatniczych (przelewów).
 15. Tworzenie aportów dla ubezpieczonych RMUA.
 16. Import dokumentów z programów płacowych.
 17. Wprowadzenie do przekazu elektronicznego - pobieranie certyfikatów, tworzenie wniosku o wydanie certyfikatu W01.
 18. Pozostałe funkcje programu z opcji narzędzia administracji .

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook