OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:03, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu dyscypliny finansów publicznych oraz kara za jej naruszenie

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 01.02.02.2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu dyscypliny finansów publicznych i kara za jej naruszenie. W szkoleniu wzięło udział łącznie 16 osób.

Program szkolenia:

 1. Istota , cele i zasady funkcjonowania instytucji dyscypliny finansów publicznych;
 2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • podstawy formalno-prawne odpowiedzialności
 3. Katalog czynów określających naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 4. Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • ujawnienie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
  • postępowanie sprawdzające i wyjaśniające,
  • prawa obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w toku postępowania
  • rozprawa,
  • orzeczenie;
  • środki odwoławcze
 5. Okoliczności łagodzące i uniewinniające:
  • stopień winy,
  • zdarzenie losowe,
  • szkodliwość czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 6. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ich skutki.
  • rejestr ukaranych,
  • przedawnienie karalności i zatarcie ukarania

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook