OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:04, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z informacji publicznej - prawne aspekty dostępu

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 19-20.01.2011 i 16 – 17.02.2011r. r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się szkolenie z informacji publicznej - prawne aspekty dostępu. W szkoleniu wzięło udział łącznie 24 osób.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie informacji publicznej - zagadnienia wstępne.
 2. Treść prawa do informacji publicznej.
 3. Ograniczenia prawa do informacji publicznej:
  • Zasady ograniczenia,
  • Zakres ograniczenia.
 4. Obowiązki udostępnienia informacji publicznej:
  • Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej,
  • Organy władzy publicznej
  • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  • Związki zawodowe i ich organizacja ,
  • Partie polityczne,
  • Inne podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej,
  • Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie informacji publicznej:
  • Formy udostępniania informacji publicznej,
  • Urzędowy publikator teleinformatyczny,
  • Charakterystyka i status biuletynu Informacji Publicznej
  • Zakres i rodzaj informacji podlegających obowiązkowi udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej,
  • Umieszczenie informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych,
  • Wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych,
  • Procedura udostępniania informacji publiczne
  • Odmowa udostępnienia informacji publicznej i umorzenie postępowania o udostępnienie tej informacji
  • Instrumenty prawne służące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępniania informacji publicznej
  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Skarga do sądu administracyjnego
  • Powództwo do sądu powszechnego.
 6. Podsumowanie - przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach o udostępnienie informacji publicznej.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook