OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:05, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z archiwizacji dokumentów

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn.14.12.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie z archiwizacji dokumentów. W szkoleniu wzięło udział 15 osób.

Program szkolenia:

  1. Podstawowe akty prawne określające postępowanie z dokumentacją oraz terminy archiwalne
  2. Rodzaje dokumentacji biurowej, techniki sporządzania pism i różnych dokumentów biurowych oraz ćwiczenia z zakresu klasyfikowania pism, korespondencji wg obowiązujących w konkretnej firmie normatywów kancelaryjnych (rzeczowy wykaz akt)
  3. Obieg korespondencji
  4. Ćwiczenia w zakresie sposobów formowania jednostek kancelaryjnych
  5. Warunki i czas przechowywania dokumentów w biurze.
  6. Główne zasady i sposoby przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt
  7. Zasady pracy w składnicy akt i archiwum zakładowym.
  8. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji, likwidacji lub upadłości firmy

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna będzie firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook