OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:05, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z kontroli i audytu w urzędzie

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn.8-9.12.2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z kontroli i audytu w urzędzie. W szkoleniu wzięło udział 16 osób.

Program szkolenia:

 1. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna elementem zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych:
  • Uregulowania prawne kontroli i audytu w jednostce sektora finansów publicznych,
  • Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w jednostce,
  • Funkcje i zadania kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w organizacji
 2. Rola kontroli wewnętrznej w wykrywaniu nieprawidłowości:
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli wewnętrznej,
  • Zasady i metody postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
  • Wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych i sposób dokumentowania
  • Komunikowanie kierownictwu jednostki wyników poczynionych ustaleń
 3. Audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych:
  • Misja i cele audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych,
  • Obszar działania audytu wewnętrznego i jego zakres,
  • Ocena i weryfikacja procedur wewnętrznych, systemów zarządzania oraz kontroli
  • Komunikowanie ustaleń i współpraca z kierownictwem jednostki.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna jest firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymajują certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook