OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:06, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 22-24.11.2010r. w Starostwie PWZ w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W szkoleniu wzięło udział 12 osób.

Program szkolenia:

 1. Ewidencja zadań zleconych w świetle nowych przepisów - księgowanie należności jako zobowiązań.
 2. Ewidencja wydatków niewygasających w świetle nowych przepisów.
 3. Pozostałe zmiany oraz zmiany w ustawie o rachunkowości i ich wpływ na rachunkowość budżetową oraz funkcjonowanie zespołów obsługujących oświatę.
 4. Zaangażowanie w sprawozdawczość budżetową a księgowanie zaangażowania.
 5. Nowy wzór i nowe zasady sporządzania sprawozdania Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - układ przedmiotowy i podmiotowy sprawozdania.
 6. Nowy wzór i nowe zasady sporządzania sprawozdań Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - układ przedmiotowy i podmiotowy sprawozdania.
 7. Układ przedmiotowy sprawozdań - depozytu w Rb-Z a depozyty Rb-N
 8. Układ podmiotowy sprawozdań - zasady wykazywania środków pieniężnych w układzie podmiotowym.
 9. Zobowiązania wymagalne w Rb-Z.
 10. Należności wymagalne i niewymagalne w Rb-N - ewidencja należności wymagalnych a problem konta 226.
 11. Rozrachunki z budżetem z tytułu dochodów i wydatków w Rb-Z i Rb-N.
 12. Zaangażowanie w sprawozdawczości budżetowej a księgowanie zaangażowania.
 13. Odpowiedzi na pytania.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna jest firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook