OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:23, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu ustawy o finansach publicznych

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 20-22.10.2010r. w Łomiankach odbyło się szkolenie z zakresu ustawy o finansach publicznych. W szkoleniu wzięło udział łącznie 12 osób.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce
 2. System finansowy sektora samorządowego ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa – zmiany wprowadzone w organizacyjno-prawnych formach jednostek funkcjonujących w samorządzie
 3. Funkcje finansów publicznych. Zasady i procedury zarządzania finansami publicznymi w odniesieniu do systemu programowania rozwoju regionalnego
 4. Procedury planowania i realizacji budżetu
 5. Zarządzanie finansami publicznymi. Omówienie zmian w zakresie gospodarki Finansowej
 6. Skuteczny system kontroli finansowej w jednostce administracji publicznej. Nowe instytucje prawne
 7. Kompleksowy przegląd zmian – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przepisy przejściowe, zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją. Kierunek zmian.
 8. Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji Finansowej
 9. Zalecenia NIK, RIO i innych organów kontroli dla jednostek administracji publicznej
 10. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją w odniesieniu do poprzednio obowiązujących regulacji
 11. Kontrowersje, orzecznictwo – panel dyskusyjny

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna jest firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook