OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:23, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie: Sztuka efektywnego komunikowania się z pracownikami

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” odbyło się szkolenie ze sztuki efektywnego komunikowania się ze współpracownikami z naciskiem na konstruktywną informację zwrotną. Odbyło się ono w dn. 13-15.10.2010 r. w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym w Łomiankach.

Szkolenie zostało poprowadzone wg następującego planu

Program szkolenia:

  1. Proces komunikacji – zasady komunikacji, rola nadawcy i odbiorcy. Zwrócenie uwagi na trzy kanały komunikacyjne
  2. Komunikacja ustana i pisemna – jak być zrozumianym i skutecznie przekazywać informacje,
  3. Konstruktywna informacja zwrotna – zasady konstruowania konstruktywnej krytyki
  4. Konstruktywna informacja zwrotna – zasady konstruowania i przekazywania pochwał
  5. Rodzaje pytań – nabycie umiejętności zadawania różnego rodzaju pytań w zależności od oczekiwanego efektu,
  6. Interpretacja komunikatu nadawcy – praca z tekstem, mająca na celu uświadomienia uczestnikom, jak często popełniają błędy nadinterpretacji,
  7. Bariery w komunikacji. Oszukiwanie barier w procesie komunikacji i ich wpływ na poprawność przekazu informacji. Scenariusze, dzięki którym uczestnicy nauczą się rozpoznawania i pokonywania barier komunikacyjnych.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis i notatnik.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook