OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:24, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” rozpoczyna się szkolenie z KPA. Zaplanowane jest ono w kilku terminach:03-05.11.2010,17-19.11.2010,29.11-01.12.2010,23-25.02.2011, 09-11.03.2011, 30.03 - 01.04.2011, 25-27.05.2011 r. Będzie w nim uczestniczyło ok. 138 osób podzielonych na 6 grup szkoleniowych. Wszystkie spotkania odbędą się w Karczmie na Piwnej w Jawczycach.

Szkolenie zostanie poprowadzone wg następującego planu:

 1. Postępowanie administracyjne:
  • Zasady ogólne KPA
  • Podmioty postępowania administracyjnego,
  • Organ prowadzący postępowanie.
 2. Przepisy Porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania:
  • Doręczenia, wezwania, protokoły,
  • Udostępnienie akt postępowania,
  • Terminy załatwiania spraw.
 3. Postępowanie przed organem I instancji:
  • Wszczęcie postępowania,
  • Środki dowodowe,
  • Zawieszenie i umorzenie postępowania.
 4. Akty kończące postępowanie
  • decyzja,
  • ugoda administracyjna,
  • postanowienie.
 5. Postępowanie przed organem II instancji:
  • Środki prawne w postępowaniu administracyjnym (odwołanie, zażalenia),
  • Postępowanie odwoławcze.
 6. Nadzwyczajne postępowanie administracyjne:
  • Wznowienie postępowania,
  • Zmiana decyzji ostatecznej bez nabycia prawa
  • Zmiana decyzji ostatecznej z nabyciem prawa
  • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
  • Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
 7. Punkty od 1-6 w praktyce i w świetle orzecznictwa

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna będzie firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook