OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:25, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie ze zjawiska stresu i metod przeciwdziałania (z elementami relaksacji)

W miesiącu wrześniu 2010r. w ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” rozpoczął się cykl szkleń ze zjawiska stresu i metod przeciwdziałania (z elementami relaksacji)

Szkolenia będą się odbywały w „Karczmie na Piwnej” w Jawczycach w następujących terminach:
1. 06-08.09.2010
2. 04-06.10.2010
3. 18-20.10.2010
4. 12-14.01.2011
5. 26-28.01.2011

Szkolenia będą realizowane zgodnie z programem szkolenia i będzie obejmowało tematy:

 1. Pojęcie stresu, kategorie stresów, sposoby radzenia sobie – w kontekście własnych doświadczeń.
 2. Wymiar psychiczny i fizyczny stresu – autodiagnoza,
 3. Skuteczne i nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem,
 4. Wachlarz technik radzenia sobie ze stresem (ćwiczenia z elementami teoretycznymi dotyczącymi metody):
  • Ćwiczenia oddechowe,
  • Elementy muzykoterapii i choreoterapii
  • Koncentracja / medytacja
  • Twórcza wizualizacja
  • Trening autogenny Schulza
 5. Stworzenie własnego repertuaru metod radzenia sobie, z uwzględnieniem nowo poznanych.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna jest firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook