OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:25, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z podstaw prawa cywilnego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 8-10 i 22-24.09.2010r. w Starostwie PWZ w Ożarowie Mazowieckim odbyło się szkolenie z podstaw prawa cywilnego. W szkoleniu wzięło udział łącznie 47 osób.

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie ogólnych wiadomości dotyczące postępowania cywilnego;
 2. Sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu administracyjnym, a sprawy cywilne;
 3. Podstawowe zasady z zakresu instytucji regulowanych przez przepisy poszczególnych działów kodeksu cywilnego
  • część ogólna,
  • własność i inne prawa rzeczowe,
  • obowiązania - przepisy ogólne,
  • spadki
  • kodeks rodzinny i opiekuńczy
 4. Stosowanie bezpośrednio lub pośrednio prawa cywilnego (rodzinnego) przez JST,
 5. Przygotowanie pozwu (w szczególności wspólne sporządzenie przykładowych pozwów);
 6. Złożenie pozwu w sądzie i ewentualne uzupełnianie braków formalnych;
 7. Obowiązki powoda w toku procesu i po wydaniu przez sąd orzeczenia;
 8. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji sądowej.
 9. Omówienie błędów, które są najczęściej popełniane przez strony w trakcie procesu i postępowania egzekucyjnego.

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna jest firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook