OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:26, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania czasem pracy

W dniach 29-30.08.2010r., odbyło się dwudniowe szkolenie pt. „Efektywne zarządzanie czasem pracy”. Następny i ostatni zarazem termin tego szkolenia to 21 – 22.10.2010r. Szkolenie przeprowadzone było w Urzędzie Gminy w Błoniu, uczestniczyło w nim 17 osób.

Podczas szkolenia uczestnicy nabywali umiejętności na temat organizacji czasu pracy wg następującego programu:

 1. Aktywne podejście do zarządzania czasem pracy w urzędzie
 2. Krąg reguł zarządzania czasem w pracy i życiu prywatnym
 3. Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczenie priorytetów
 4. Sposoby ustalenia priorytetów
 5. Eisenhower
 6. Metoda ABC
 7. Zyski i straty w planowaniu zadań - szacowanie czasu
 8. Analiza celów i kontrola ich realizacji
 9. Metoda wyznaczania celów - SMART
 10. Obrony, cel a elastyczność w działaniu
 11. „Złodziej czasu” - czynności, sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem i mogą stać się problemem w pracy urzędnika
 12. Wewnętrzne i zewnętrzne pochłaniacze czasu
 13. Wpływ na pojawienie się „złodziei czasu”
 14. Analiza własnego stylu zarządzania czasem (jak zarządzać czasem?)
 15. Techniki analizowania czasu pracy i tworzenia „planów działań”
 16. Tworzenie planu pracy i jego kontrola
 17. Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem
 18. Odwlekanie
 19. Konflikty pomiędzy doborem celów
 20. Nieporozumienie interpersonalne
 21. Lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością
 22. Otoczenie fizyczne
 23. Brak taktyki
 24. Określenie i wykorzystywanie indywidualnego rytmu aktywności w planowaniu zajęć dostosowanego do rytmu pracy urzędu

Dwudniowe szkolenie łącznie obejmowało 16 godzin szkoleniowych, dzięki którym pracownicy urzędów mogli zdobyć umiejętności wspomagające efektywne wypełnianie codziennych obowiązków, a w konsekwencji podnieść jakość świadczonych usług. Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna był firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook