OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:27, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie

W dniach 28-30.08.2010r. i 13-15.09.2010r. odbyło się trzydniowe szkolenie pt. „Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie”. W szkoleniu uczestniczyło 22 osób, podczas szkolenia uczestnicy nabywali umiejętności na temat zarządzania pracownikami.

Szkolenie przeprowadzone było w Urzędzie Gminy w Lesznie przez Pana Janusza Przybył zgodnie z programem szkolenia i obejmowało tematy:

 1. Nabór pracowników – metodologia przeprowadzania, a w tym:
  • Zasady konkurencyjnego naboru pracowników
  • Przygotowanie procesu rekrutacji i selekcji (budowa profilu kompetencji, metody selekcji, rodzaje wywiadów selekcyjnych i stosowania metody oraz testy)
 2. Wprowadzenie na miejsce pracy, a w tym:
  • Zasady przeprowadzania procesu adaptacyjnego oraz korzyści z prawidłowo przeprowadzonego procesu adaptacyjnego,
  • Etapy procesu adaptacyjnego.
 3. Szkolenie pracowników – metodologia przeprowadzania, a w tym:
  • Projektowanie działań szkoleniowych, wyznaczanie celów,
  • Analiza potrzeb szkoleniowych – metody,
  • Wybór firmy szkoleniowej – analiza czynników decydujących,
  • Ocena efektywności szkoleń, stosowanie metody i ich efektywność,
  • Dokumenty wykorzystywane w procesie szkoleń pracowników.
 4. Ocena pracownika – metodologia przeprowadzenia, a w tym:
  • Cele i rodzaje systemów oceniających,
  • Rozwój a ewaluacja,
  • Metody wykorzystywane w ocenianiu pracowników, przeszkody w skutecznym ocenianiu – jak je pokonywać, wykorzystywana dokumentacja,
  • Rozmowa oceniająca – etapy, zasady jej prowadzenia,
  • Obiektywność oceny, eliminowanie typowych błędów oceny,
 5. Program rozwoju zawodowego i awansowania pracownika – metodologia przeprowadzania:
 6. Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania kadrami,
 7. Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika,
 8. Czynniki decydujące o planowaniu kariery,
 9. Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika,
 10. Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej (cechy planu, korzyści dla urzędu i pracownika)

Trzydniowe szkolenie łącznie obejmowało 24 godziny szkoleniowe, dzięki którym pracownicy urzędów w mogli udoskonalić swoje umiejętności oraz zapoznać się z nowymi technikami ZZL. Dzięki temu podniesiona zostanie jakość świadczonych przez urząd usług. Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna był firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu. Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook