OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:28, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu Komunikacji wewnętrznej w urzędzie z zastosowaniem metod PR

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” rozpoczyna się szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej w urzędzie z zastosowaniem metod PR.

Będzie w nim uczestniczyło 200 osób podzielonych na 15 grup szkoleniowych. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dn. 30-31.VII.2010r., a ostatnie 23-24.05.2011 r.

Kolejne terminy szkoleń:
1. 30-31.08.2010
2. 27-28.09.2010
3. 11-12.10.2010
4. 25-26.10.2010
5. 08-09.11.2010
6. 22-23.11.2010
7. 06-07.12.2010
8. 10-11.01.2011
9. 17-18.01.2011
10. 03-04.02.2011
11. 14-15.02.2011
12. 28.02-01.03.2011
13. 14-15.03.2011
14. 28-29.03.2011
15.23-24.05.2011

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez p. Pawła Kolasa z następujących zagadnień tematycznych:

 1. Wprowadzenie
  1. Wizerunek a realizacja zadań w administracji publicznej.
  2. Komunikacja wewnętrzna – pojęcie i cel
 2. Komunikacja wewnętrzna
  1. Cele i zamierzone skutki komunikacji wewnętrznej.
  2. Warunki niezbędne do funkcjonowania skutecznej komunikacji wewnętrznej w organizacji.
  3. Role poszczególnych przełożonych w procesie komunikacji wewnętrznej.
  4. Techniki i narzędzia komunikacji wewnętrznej.
 3. Ćwiczenia w zakresie komunikacji wewnętrznej.
  1. Tworzenie programu wewnętrznego public relations
  2. Analiza sytuacji wyjściowej.
  3. Analiza SWOT.
  4. Określenie celów działań PR.
  5. Określenie grup docelowych.
  6. Dobór metod ewaluacji.
  7. Matryca komunikacyjna

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook