OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:46, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu przełamywania stereotypów w zakresie samodoskonalenia

Szkolenie z zakresu samodoskonalenia w celu przełamywania stereotypów odbyło się w dwóch terminach: 01-02.06 i 09-10.06.2010r. W szkoleniu uczestniczyło 25 pracowników, którzy zostali podzieleni na 2 grupy szkoleniowe. Wszystkie spotkania odbywały się w sali szkoleniowej restauracji „KARCZMA NA PIWNEJ” w Jawczycach.

Szkolenia były realizowane przez Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Rafała Wojciechowskiego i obejmowały następujący zakres tematyczny:

Program szkolenia:

 1. Rola stereotypów w porozumieniu się z innymi ludźmi
 2. Komunikacja werbalna
  • Analiza transakcyjna w komunikacji
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
  • Aktywne słuchanie
 3. Komunikacja niewerbalna - jak „czytać" mowę ciała
  • Ubiór, kolory, dodatki jako element komunikacji niewerbalnej
  • Proksemika
  • Zasady interpretacji komunikacji niewerbalnej
  • Powitanie i rozmowa
  • Gestykulacja
  • Mimika
 4. Rola asertywności w efektywnej komunikacji
  • Czym jest asertywność
  • Zachowania nie asertywne i ich następstwa
  • Diagnoza własnej asertywności
  • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikacja JA
  • Asertywne reagowanie na krytykę
  • Asertywna konfrontacja przekonań
 5. Kontrola stresu
  • Rola oddychania w relaksacji
  • Ćwiczenia redukujące poziom stresu
  • Elementy treningu relaksacyjnego

Szkolenie było podzielone na moduł wykładowy i moduł warsztatowy. Wszyscy poprawnie wypełnili testy końcowe i zdobyli certyfikaty ukończenia szkolenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook