OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:47, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu motywowania pracowników

Szkolenie z zakresu motywowania pracowników odbyło się w dn. 09-11.VI. 2010 r. W szkoleniu uczestniczyło 16 osób. Byli to członkowie kadry kierowniczej urzędów. Tym razem uczestnicy spędzili trzy dni szkoleniowe w Agrokulturze „KORFOWE” w Korfowym.

Szkolenia były realizowane przez Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, a zajęcia zostały przeprowadzone przez p. A.Zydorowicza i obejmowały następujący zakres tematyczny:

 1. Motywacja – wprowadzenie
  • Podstawowe pojęcia,
  • Motywowanie jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,
  • Zmotywowanie jako proces, strategiczne podejście do systemu motywacyjnego,
  • Mity dotyczące motywacji.
 2. Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania:
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga,
  • Hierarchia potrzeb Maslowa
  • Teoria D. McClellanda,
  • Teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć,
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 3. Indywidualna motywacja pracowników:
  • Co motywuje pracowników,
  • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej,
  • Osobowość pracownika a motywatory (przykład podane przez uczestników),
  • Motywacja finansowa i poza finansowa,
  • Metody motywowania z poziom rozwoju zawodowego.
 4. Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych:
  • Analiza własnej motywacji,
  • Jak motywować samego siebie?
  • Styl kierowania w motywacja.
 5. Motywowanie zespołu:
  • Rola lidera i jego stylu kierowania grupą,
  • Współzawodnictwo w zespole – budowanie kultury „najlepszego”
  • Rozwijanie sukcesu jako wartości,
  • Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami,
  • Budowanie lojalności pracowników.
 6. Komunikacja motywująca:
  • Udzielania pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji Przełożony – Pracownik
  • Konstruktywna krytyka,
  • Jak motywować chwaląc,
  • Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami,
  • Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji,
 7. Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych zasady systemów motywacyjnych:
  • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników,
  • Kiedy stosować nagrody a kiedy kary,
  • Formowanie efektywnych systemów motywacyjnych
 8. Delegowanie i coaching jako narzędzia szefa w motywowaniu pracowników
 9. Błędy motywowania:
  • Najpopularniejsze „demotywatory”
  • Jak nie popełniać błędów innych w tworzeniu sposobów motywowania podwładnych,
  • Jak zarządzać aby nie de motywować podwładnych.

Celem szkolenia było przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu oddziaływania na podwładnych, stymulowania bodźców zwiększających efektywność pracy, a także przeprowadzenie ćwiczeń interpersonalnych.

Szkolenie było podzielone na moduł wykładowy i moduł warsztatowy. Wszyscy poprawnie wypełnili testy końcowe i zdobyli certyfikaty ukończenia szkolenia. Uczestnicy w ankietach końcowych bardzo wysoko ocenili szkolenie i jego przydatność w pracy w urzędzie.

Dla wszystkich uczestników, po wczesniejszym zalogowaniu się, dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook