OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:42, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn – szkolenie Genderowe

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 13.09, 22.09 i 27.09.2011r. w Karczmie na Piwnej w Jawczycach odbyło się szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn – szkolenie Genderowe. W szkoleniu wzięło udział łącznie 58 osób.

Program szkolenia:

  1. Ważne pojęcia: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja.
  2. Stereotypy płci jako czynniki wywołujące dyskryminacje ze względu na płeć.
  3. Polityka równości płci - czym jest, jakie są jej cele?
  4. Zasady równości szans kobiet i mężczyzn – podstawy prawne i kluczowe obszary dyskryminacji
  5. Prawne gwarancje równości płci w Polsce o Unii Europejskiej
  6. Pojęcie nierównego traktowania i dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim
  7. Omówienie kwestii dyskryminacji w życiu społecznym poszczególnych z uwagi na płeć
  8. Administracyjne i prawne środki zwalczania przypadków naruszeń ustawodawstwa anty dyskryminacyjnego
  9. Wskazanie dobrych praktyk i ukazanie wartości płynących z różnorodności

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook