OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:04, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie ze źródeł prawa – pojęcie i klasyfikacja (źródła prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego i wewnętrznego

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 20.09.2011r. w Centrum Kultury w Błoniu odbyło się szkolenie z ze źródeł prawa – pojęcie i klasyfikacja (źródła prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego i wewnętrznego. W szkoleniu wzięło udział łącznie 28 osób.

Program szkolenia:

  1. Prawo i jego źródła - zagadnienia wprowadzające
  2. Prawo powszechnie obowiązujące i prawo wewnętrzne - kryteria rozróżniania pojęć i znaczenie obu kategorii norm prawnych
  3. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego
  4. űródła prawa wewnętrznego
  5. Akty prawa miejscowego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego
  6. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy administracji rządowej
  7. Akty prawa miejscowego stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego
  8. Rodzaje aktów prawa miejscowego
  9. Proceduralne aspekty tworzenia aktów prawa miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem aktów stanowionych przez organy samorządu terytorialnego

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook