OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
22:31, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu zasad tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez JST

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 29-30.08 i 14-16.09.2011r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z zakresu zasad tworzenia i opiniowania prawa miejscowego oraz innych aktów prawnych wydawanych przez JST. W szkoleniu wzięło udział łącznie 29 osób.

Program szkolenia:

  1. Uwagi o Kodeksie Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych a lokalna praktyka (braki i sukcesy w zakresie rzetelnej legislacji)
  2. Problem stosowania zasad tworzenia prawa w praktyce sporządzania aktu prawa miejscowego
  3. Podporządkowanie działania prawotwórczego organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego procedurom decyzyjnym
  4. Nadanie ustanowionym aktom normatywnym określonej prawnie formy – praca nad stworzeniem projektu aktu prawa miejscowego
  5. Zakaz powtarzania treści przepisów z innych aktów normatywnych w praktyce
  6. Wskazanie na zastosowane zasady tworzenia prawa – wypowiedzi poparte przykładam
  7. Analiza przypadków i konstruktywne rozwiązania pojawiających się problemów przy tworzeniu prawa miejscowego
  8. Zagadnienie podania aktów prawa miejscowego do wiadomości publicznej
  9. Skutki naruszenia zasad tworzenia prawa w praktyce
  10. Usuwanie stanu niezgodnego z prawem w praktyce

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook