OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:16, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Szkolenie z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego” w dn. 05-07.09.2011r. w Urzędzie Gminy w Lesznie odbyło się szkolenie z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji. W szkoleniu wzięło udział łącznie 18 osób.

Program szkolenia:

 1. Cel oraz charakter postępowania egzekucyjnego w administracji
  • Istotne cechy postępowania egzekucyjnego
  • Sposoby rozwiązywania kolizji w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej
 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
 3. Procedura egzekucyjna - zasady prowadzenia egzekucji
  • Procedura upominawcza
  • Tytuł wykonawczy
  • Realizacja egzekucji
  • Zarzuty i środki przeciw egzekucyjne
  • Procedury zażaleniowe i skargi w postępowaniu egzekucyjny
 4. Odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego
 5. Środki egzekucji ze świadczeń pieniężnych:
  • Analiza charakteru i istotnych cech poszczególnych środków egzekucyjnych
  • Procedury zastosowania środków egzekucyjnych
  • Praktyka i orzecznictwo dotyczące stosowania środków egzekucyjnych
 6. Środki egzekucyjne o charakterze niepieniężnych:
  • Analiza charakteru i istotnych cech poszczególnych środków egzekucyjnych
  • Procedury zastosowania środków egzekucyjnych
  • Praktyka i orzecznictwo dotyczące stosowania środków egzekucyjnych
 7. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
 8. Koszty egzekucyjne

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują: certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe oraz bezpłatne gadżety: długopis, notatnik, naklejkę i segregator z logo projektu.

Dodatkowo dla uczestników po wcześniejszym zalogowaniu się dostępne są na stronie internetowej Instytutu Konsultantów Europejskich www.szkoleniaue.pl dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące omawianych na szkoleniu zagadnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook