OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
23:38, 23 października 2021 r. 
Edwarda, Marleny, Seweryna
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Informacje

Informacje
Doradztwo w zakresie dobrych praktyk

W ramach projektu „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego odbył się cykl 8 spotkań: „Doradztwo w zakresie dobrych praktyk z uwzględnieniem tematyki UE”, w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich i Starostwa PWZ.

Spotkania odbyły się w następujących terminach:

 1. 15.06.2010 – Starostwo PWZ
 2. 15.09.2010 – Starostwo PWZ
 3. 27.10.2010 – Starostwo PWZ
 4. 02.12.2010 – Starostwo PWZ
 5. 25.01.2011 – Starostwo PWZ
 6. 06.04.2011 – Urząd Miejski w Błoniu
 7. 21.06.2011 – Urząd Gminy w Lesznie
 8. 08.09.2011 – Urząd Gminy w Kampinosie

Program spotkań:

 1. 1 i 2 Spotkanie – Badanie satysfakcji klientów urzędu, w ramach spotkania przewiduje się przeprowadzanie wstępnej diagnozy systemu monitorowania poziomu satysfakcji interesariuszy oraz opracowanie rekomendacji dla wdrożenia systemu.
 2. 3 i 4 Spotkanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w ramach spotkania przewiduje się przeprowadzenie wstępnej diagnozy aktywności organizacji pozarządowych oraz opracowanie rekomendacji dla wdrożenia systemu aktualizacji mapy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy/powiatu
 3. 5 Spotkanie – Upowszechnianie realizacji projektów ze wsparciem unijnym
 4. 6. Spotkanie – Zarządzanie kryzysowe
 5. 7. Spotkanie – Partnerstwo publiczno – prywatne
 6. 8. Spotkanie – Wdrożenie i rozwój ISO

Za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma Instytut Konsultantów Europejskich z Kalisza, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Prowadzącym spotkania był trener: Paweł Kolas.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Profesjonalny pracownik administracji publicznej – doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook