OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
01:25, 23 lipca 2024 r. 
Sławy, Sławosza, Żelisławy
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Kontakt z urzędem

Kontakt z urzędem
 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

Godziny pracy Starostwa:

Poniedziałek -  9:00 - 17:00
Wtorek - Piątek - 8:00 - 16:00 

 

Godziny pracy Biura Paszportowego:

Poniedziałek - 9:00 - 16:30
Wtorek - Piątek - 8:00 - 15:30

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Załatwienie spraw z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy w Wydziale Komunikacji będzie możliwe wyłącznie poprzez pozostawienie zabezpieczonych dokumentów w kopercie do pojemnika , który znajduje się w wejściu głównym urzędu.

poniedziałek 9.00 – 17.00,  wtorek – piątek 8.00 – 16.00


- rejestracja pojazdów                      22 / 733-73-01

- prawa jazdy                                      22 / 733-73-15

- transport, OSK, SKP                        22 / 733-73-13

- filia w Łomiankach                         22 / 888-98-75

Odbiór dowodów rejestracyjnych będzie możliwy bezpośrednio bez konieczności umawiania telefonicznego.


Godziny pracy:

poniedziałek   9.00 – 17.00  przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godz. 16.30

wtorek – piątek   8.00 – 16.00 przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godz. 15.30

 

Filia Wydziału w Łomiankach:

Godziny pracy:

poniedziałek   10.00 – 18.00  przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godz. 17.30

wtorek – piątek   8.00 – 16.00 przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godz. 15.30

 

KONTAKT 

Kancelaria - kancelaria@pwz.pl

Promocja Powiatu - promocja@pwz.pl

Starosta Powiatu - starosta@pwz.pl 

Wicestarosta Powiatu - wicestarosta@pwz.pl

Rada Powiatu -  rada@pwz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej - bip@pwz.pl

 

Wykaz telefonów
w budynku Starostwa Powiatowego 
w Ożarowie Mazowieckim

Centrala – 22 733 72 00
Fax – 22 733 72 01
Sekretariat Starosty - 22 733 72 02
Sekretariat - fax  - 22 733 72 09
Skarbnik – 22 733 72 05
Sekretarz Powiatu - 22 733 72 10
 
Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej
Sekretarz – 22 733 72 10
Pracownicy – 22 733 72 11, 22 733 73 23
Biuletyn Informacji Publicznej - 22 733 72 14 


Służba Geodezyjna i Kartograficzna – 22 733-73-40,22 733 73 65, 22 733 73 66

 
Naczelnik - 22 733 73 45
Pracownicy - 22 733 73 83, 22 733 73 46, 22 733 73 61, 22 733 73 47, 22 733 73 64
 
Wydział Geodezji - 22 733 73 40
 
 
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji
Naczelnik – 22 733 72 67
Promocja i Szkolenia - 22 733 72 66, 22 733 72 18
Paszporty – 22 733 72 16
 
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji
Naczelnik – 22 733 72 77
Zastępca Naczelnika  - 22 733 72 71
Zamówienia Publiczne - 22 733 72 12
Pracownicy – 22 733 72 71, 76
Informatycy – 22 733 72 72
 
Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik – 22 733 72 23
Biuro Podawcze – INFORMACJA (parter) - 22 733 72 21
Pracownicy – 22 733 72 22 - 27
 
Wydział Księgowości
Główna Księgowa – 22 733 72 30
Referat Dochodów – 22 733 72 31,
Kasa – 22 733 72 34 – 35
Referat Wydatków –22 733 72 33, 22 733 72 36
 
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Naczelnik – 22 733 72 40
Pracownicy – 22 733 72 41-42
 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik Wydziału – 22 733 72 45, pokój 210
Leśnictwo (w tym zaświadczenia o lasach), zezwolenia na utrzymanie chartów – 22 733 72 46, pokój 208
Rybactwo śródlądowe (wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb) – 22 733 72 47, pokój 207
Pozwolenia i zezwolenia na gospodarkę odpadami, rejestracja zwierząt CITES – 22 733 72 48, pokój 209


Geolog Powiatowy – 22 733 72 47, pokój 207

 
Wydział Komunikacji i Transportu

Godziny pracy:

poniedziałek   9.00 – 17.00  przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godz. 16.30

wtorek – piątek   8.00 – 16.00 przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godz. 15.30

Naczelnik Wydziału - 22 733 73 00
Informacja i wydawanie dowodów rejestracyjnych – 22 733 73 01,04
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów – 22 733 73 02
Rejestracja, fax  – 733 73 05
Kierownik Referatu Praw Jazdy - 22 733 73 15
Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy – 22 733 73 08
Prawa Jazdy - 22 733 73 09
Fax - 22 733 73 10
Kierownik Referatu Transportu, OSK i SKP 22 733 73 13
Transport, Licencje i Zaświadczenia – 22 733 73 12
OSK i SKP 22 733 73 14
 

Filia Wydziału w Łomiankach:

Godziny pracy:

poniedziałek   10.00 – 18.00  przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godz. 17.30

wtorek – piątek   8.00 – 16.00 przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów do godz. 15.30

sprawy związane z uprawnieniami kierowców - tel. 22 888 98 76

sprawy związane z rejestracją pojazdów  - tel. 22 888 98 75

 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - 22 731 70 03,

telefon kom. +48 604 558 951

 

Zespół Planowania i Realizacji Budżetu        

Skarbnik – 22 733 72 05
Pracownicy – 22 733 72 38
 
Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej - 22 733 72 13
 
Samodzielne stanowisko ds. zdrowia – 22 733 72 68
 
Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów - 22 733 72 70
 
Kancelaria Radcy Prawnego – 22 733 72 80,81
 
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów   - 22 733 72 82,
Dyżury: Poniedziałek w godz.: 12.00 - 15.00, Środa w godz.: 12.00 - 15.00
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Sekretariat – 22 733 72 60
Biuro Podawcze (parter)– 22 733 72 61
Pracownicy - 22 733 72 62,63
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektor - 22 733 72 50
Pokój przyjęć (parter) – 22 733 72 51
Główna Księgowa – 22 733 72 52
Pracownicy – 22 733 72 53,54,55
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Sekretariat - 22 733 72 90
Fax – 22 733 72 91
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Całodobowa infolinia dla obywateli
w sprawach kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook