OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
10:22, 25 czerwca 2024 r. 
Łucji, Witolda, Wilhelma
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > System Wczesnego Ostrzegania

System Wczesnego Ostrzegania
Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup Systemu Wczesnego Ostrzegania

Projekt zakłada stworzenie na terenie Powiatu Warszawsko-Zachodniego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych. W tym celu zostanie:
- zakupionych 27 nowych urządzeń nagłaśniających
- syreny alarmowe (szczelinowe) i zamontowaniu ich na wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej (m.in Urzędy Gmin, szkoły, OSP, itp),
- zakupionych 6 pulpitów sterowniczych dla gmin oraz centrali alarmowej dla powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wdrożona aplikacja do sterowania Punktami Alarmowymi (PA) oraz zintegrowaniu systemu powiatowego z systemem wojewódzkim.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Powiatem Warszawsko-Zachodnim (Liderem Projektu) oraz wszystkimi gminami leżącymi na terenie powiatu na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Partnerzy wspólnie będą odpowiedzialni za utrzymanie trwałości projektu przez 5 lat po zakończeniu projektu. Ryzyko dla realizacji projektu i sposób zapobiegania:

  1. przedłużenie procedur przetargowych- zapobieganie poprzez dokładne przygotowanie SIWZ oraz wykorzystanie doświadczenia zaangażowanych w organizację przetargu pracowników,
  2. opóźnienie w rzeczowej realizacji projektu z powodu wyłonienia nierzetelnych i nieterminowych dostawców-Wnioskodawca stosując zapisy ustawy PZP zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym jedynie dostawców dysponujących odpowiednim doświadczeniem oraz potencjałem techn. gwarantującą rzetelną realizację zamówienia, 
  3. niestabilność cen towarów- wybór dostawców oferujących realizację zamówienia za kwotę zaplanowaną w budżecie projektu, np. dzięki odpowiednio przygotowanej SIWZ, wcześniejsze rozpoznanie rynku. Ponadto w ramach projektu Wnioskodawca oraz partnerzy projektu zamierzają przeprowadzić spotkania z mieszkańcami w zakresie wiedzy nt. rodzajów alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz zagrożeń w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych oraz działań prewencyjnych. 


Koszty kwalifikowalne: 813 153,00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 533 747,71 PLN

 Ulotka informacyjna - Jak postępować?
 Ulotka informacyjna - O projekcie

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook